บริการของเรา

บริการต่างๆ ของเรา

บริษัท กรุงเทพฯพาณิชยการบริการ จำกัด เรามุ่งมันที่จะพัฒนา BBCS ให้เป็นบริษัทชั้นนำด้วยประสบการณ์ของทีมบริหารและทีม Cs อาคาร

จดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

ที่ปรึกษาและจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้าน

จัดทำมวลชนสัมพันธ์

จัดทีมงานจากส่วนกลางเพื่อลงมวลชนสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง งานบริหารจัดการนิติบุคคล กับสมาชิกหรือเจ้าของร่วม

จัดทำกิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีภายในชุมชนหมู่บ้าน หรืออาคารชุด เช่น งานปีใหม่ วันเด็ก วันสงกรานต์ วันลอยกระทง

จดทะเบียนอาคารชุด และห้องชุดห้องแรก

เพื่อให้การจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดสมบูรณ์

จัดเก็บเงิน

วางแผนนำเสนอ. กำหนดมาตรการณ์ในการจัดเก็บร่วมกับคณะกรรมการบริหาร

บริการรับตรวจบ้าน/ห้องชุดก่อนโอน

โดยทีมงานคุณภาพ เพื่อลดปัญหาและประหยัดเวลาของผู้ซื้อบ้าน/อาคารชุด ก่อนรับโอนจากผู้จัดสรร

จัดบริการแบบศูนย์รวมที่นิติบุคคล

เป็น One Stop Service ที่ให้บริการครบวงจร

จัดทำงบประมาณประจำปี

นำเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติ และบริหารงานภายใต้งบประมาณประจำปี